เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ DEC

ยินดีต้อนรับสู่ ........ ศูนย์พัฒนาวิชาการ และทรัพยากรมนุษย์ (DEC)

ศูนย์ให้คำปรึกษา จัดอบรมทางวิชาการ และการพัฒนาบุคคลากร ให้องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทางศูนย์มุ่งหมายในการช่วยส่งเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ และความสามารถของบุคคลากร ในหลายๆด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาบุคลากร บุคลิกภาพ ศักยภาพ , การสื่อสาร , การพูดในที่สาธารณะ, การเป็นพิธีกร ด้านสุขภาพ ความรู้เรื่องยา, อาหารเสริม ,ความงาม ด้านจิตวิทยา เทคนิคจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพ, จิตวิทยาการเลี้ยงลูกเล็ก , จิตวิทยาคู่สมรส, พ่อแม่มีบุตรวัยรุ่น และอื่นๆ

กระบวนการจัดหลักสูตร ทั้งใน In house training , โรงเรียน , มหาวิทยลัย , องค์กรเอกชนต่างๆ เป็นต้น โดยคณาจารย์ และวิทยากร จากหลายๆสถาบัน ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่จะมาช่วยในการพัฒนาทรัพยากรของประเทศไทย แนวคิดและที่มา เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยเติมเต็มและผลักดันแนวคิด

IN-HOUSE TRAINING ADDRESS:

42/100 หมู่ที่ 1 ซ.พรธิสาร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

พิกัด:      14.036609, 100.734054

Powered by MakeWebEasy.com